Archief: Achter de Blauwpoort (2004-2008)

Achter de Blauwpoort was een digitaal bulletin dat van 2004 t/m 2008 werd uitgegeven door de werkgroep Het Nieuwe Werck. In het bulletin was veel aandacht voor de bewoningsgeschiedenis van de panden in het historisch havengebied en voor alles wat zich daar in de afgelopen eeuwen heeft afgespeeld.

Het bulletin is in 2009 verder gegaan onder een nieuwe naam: Dordrecht Monumenteel. Alle oude nummers van Achter de Blauwpoort (in totaal 27) zijn via deze pagina terug te lezen.

Achter de Blauwpoort nr. 02
 1.13 MB
 september 2004

In dit nummer ...

Achter de Blauwpoort nr. 01
 1.49 MB
 juli 2004

In dit nummer ...