Dordrecht Monumenteel nr 71

In memoriam: Alfred Tusschenbroek

Verborgen
Onlangs presenteerde het Augustijnenhof haar nieuwste boek ‘Verborgen’, over de bewoningsgeschiedenis van het huis Wijnstraat 91-93.

Bouwtekeningen in de windvaan?
Wat klopt er van de bewering dat in de bol, waarop de windvaan rust, de bouwtekeningen van de kerk bewaard zouden worden?

Dames en flammes
Brand in de Notre-Dame te Parijs. Ook in Dordrecht helaas geen onbekend fenomeen.

De ‘Dordtse’ orgelbouwer Nicolaus van Hagen
Omstreeks 1669 werd besloten een nieuw orgel te plaatsen tegen de westwand van het middenschip van de Grote Kerk. Een besluit dat destijds voor veel ophef zorgde.

Herkomst en betekenis van een sluitsteen
In het stadsdepot van de gemeente liggen vele honderden bouwhistorische objecten opgeslagen. Van veel stukken weten we helaas maar weinig.

Wat is het kleinste huis van Dordrecht?
Tiny Houses zijn tegenwoordig een rage, maar hoe idyllisch is het eigenlijk om in de kleine straatjes en steegjes van het oude centrum te moeten wonen?

Aankondiging Nationale Synode 1618-1619
Deze maand sluiten we een periode van een half jaar af waarin Dordrecht de synode herdacht die in onze stad werd gehouden. Maar wat was nu eigenlijk de aanleiding voor de Dordtse Synode?

Laatste Synodewandeling
De afgelopen zes maanden hebben we voor honderden geïnteresseerden Synodewandelingen verzorgd. Een groot succes waar we trots op zijn!

Dordtse hofjes: Drievriendenhof
De geschiedenis van een hofje dat alleen nog in onze herinnering voortbestaat. We treffen het in de 19e en 20e eeuw aan tussen de Vriesestraat, Stoofstraat en Korte Kolfstraat met de entree aan de Vest.

Dordts Erfgoed
Een zeldzame gevelsteen van een huis aan de Boomstraat, waarop staat: ‘In de London bruck’.

Visverkoop en vismarkten
In het door water omgeven Dordrecht werd vroeger volop in vis gehandeld, welke door de plaatselijke vissers werd aangevoerd. Hier moest de vis op de door de stad gecontroleerde markten worden verkocht, zodat er accijns op kon worden geheven.

Eeuwenoud Dordts huisvuil
Aan de Papendrechtse oever van de Merwede lag vroeger een buitendijks gebied. In de vorige eeuw werden hier veel archeologische vondsten gedaan, zoals Dordts huisvuil. Hoe kwam dat daar terecht?

Wonen in het station
Lang niet iedereen weet dat het centraal station ooit bewoond is geweest. Boven de hal bevond zich een dienstwoning. Het verhaal van de laatste bewoners.

Dordts dochter Elisabeth de Lengh
Elisabeth de Lengh speelde, als zus van Gijsbert de Lengh, een belangrijke rol bij de realisatie van het Regentenhof (ook wel bekend onder de naam Lenghenhof), welke in 1756 werd opgericht.

Uitsmijten van lantarens
Men hoeft de krant maar open te slaan of we lezen over vernielzucht van ruiten, auto’s en bushokjes. Toch is dergelijk vandalisme geen hedendaagse aangelegenheid, maar een eeuwenoud gebeuren. In het klepboek van 1681 lezen we al over het uitsmijten van de lantarens.

Een Dordtse bezuinigingsambtenaar
We nemen u mee naar begin 20e eeuw, wanneer de gemeente Dordrecht Johannes Arnoldus Vis aanstelt als controleur van de gemeentefinanciën.

Een kijkje achter de gordijnen
Dankzij een gift kreeg het Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof een bijzondere interieurfoto uit de late 19e eeuw in handen. We zien een huiselijk tafereel rond de voorlaatste eeuwwisseling.

Galeiboeven
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog had de Republiek van de Zeven Provinciën met roeiers bemande galeischepen in gebruik als oorlogsschepen. De roeiers op deze schepen waren mensen die als straf waren “verbannen naar de galeien”.

Een voorname bankierswoning
In 1872 is er in Dordrecht nog nauwelijks bebouwing buiten de stadsgracht. De omgeving van het station is een kale vlakte met slechts een paar imposante gebouwen.

Stalhouderij Raaijmakers
Het zaadje voor de Dordtse stalhouderij Raaijmakers werd al geplant voor het jaar 1839, toen Willem van Ballegooijen (1800-1870) een landaulet te koop aanbood.

Handjeklap met de watergeuzen?
De watergeuzen die in 1572 Den Briel veroverden, waren zeerovers. Voor kooplui en schippers waren de activiteiten van de watergeuzen echter een bron van verwarring, want er bestond door de “kaapvaart” een groot grijs gebied van wat juridisch wel of juist niet mocht.

Vragen van lezers
Harry Aardoom kwam bij zijn onderzoek in de rechterlijke archieven ‘een huis zonder eigenaar’ tegen en vraagt zich af hoe dit zit.

Onderzoek in de Dordtse archieven
Het kan voorkomen dat u wel wat hulp kunt gebruiken bij uw onderzoek. In zulke gevallen kan het Augustijnenhof u van dienst zijn.

Nieuwe boeken van het Augustijnenhof
Onze nieuwe publicaties van de afgelopen maanden.

Onze sponsoren

Categorie: Archief: Dordrecht Monumenteel (2009-heden)
Bestandsgrootte: 4.2 MB
Bestandstype: application/pdf
Publicatiedatum: mei 2019

Openingstijden

Dinsdag t/m zaterdag
11:00 - 16:00 uur

Elke donderdag
genealogische inloopdag

Bezoekadres

Historisch Informatie Punt &
Documentatie- en Kenniscentrum
Augustijnenhof

Hof 15
3311 XG Dordrecht


Google Maps

Contact

E-mail
info@augustijnenhof.nl

Telefoon
(078) 647 48 88

Of loop gewoon even binnen!