Dordrecht Monumenteel nr 65

Een eeuwenoude gevelsteen
De Kunstkerk in de Museumstraat krijgt een herbestemming. Weinigen weten dat er zich in de achtergevel, nauwelijks zichtbaar voor het blote oog, een bijzondere gevelsteen uit 1597 bevindt. Hoe komt die gevelsteen in een pand dat in 1885 werd gebouwd?

Luitenant John Western
Ter herinnering aan de bij Moerdijk gesneuvelde Engelse luitenant John Western (1770-1793) hangt in de Dordtse Grote Kerk een epitaaf, dat alles heeft te maken met de inval van de Fransen in de Republiek in 1793. Wie was John Western?

De Dordtse @
In een notariële akte uit 1673 kwamen we het @-teken tegen en we kunnen u verzekeren dat het geen onderdeel was van het e-mailadres van de desbetreffende notaris! Maar wat deed het teken dan wél in deze oude akte?

Geluidsoverlast: een zaak van alle tijden…
Tja, ook vroeger was het lastig om in de rumoerige binnenstad te wonen. In 1893 zijn de bewoners van de Wolwevershaven en de Kuipershaven het gefluit van de stoomboten meer dan zat…

Dordtse hofjes
Eerder zijn in dit tijdschrift de Hallincqhof en de Vereeniging de revue al gepasseerd. Nu is de Hof de Vriendschap aan de Toulonselaan aan de beurt.

Johanna Grootjans
Bij toeval werd in 1795 ontdekt, dat er in een cel op de zolder van het stadhuis al meer dan een jaar een vrouw zonder vonnis opgesloten zat. In de kou en in het donker…

De Monumentenlijst: Museumstraat 48
Wie het Dordrechts Museum bezoekt, valt direct rechts van de museumtuin een kleine maar opvallende typisch Dordtse gevelrij op. We doken in de geschiedenis van het prachtige monument Museumstraat 48.

Nationale Feestdag, standbeeld Willem van Oranje en Hoffeesten?
Dordrecht Monumenteel heeft een oproep gedaan om mee te werken aan een enquête, waarmee we wilden onderzoeken hoe er wordt gedacht over een Nationale Feestdag om het ontstaan van Nederland te herdenken; de daaraan gekoppelde Hoffeesten en over de ideeën om in Dordrecht een standbeeld van Willem van Oranje en zijn raadgever Marnix van Sint Aldegonde te plaatsen. In dit artikel leest u de uitslag van deze enquête en de discussie die hierover gaat in de media.

Reactie op de open brief aan de Vereniging Oud-Dordrecht
In ons vorige tijdschrift stond een open brief aan Vereniging Oud-Dordrecht, naar aanleiding van een artikel van Kees Sigmond (hoofdredacteur van het tijdschrift van Oud-Dordrecht) in het Jubileumboek van de vereniging. Wij ontvingen een reactie op deze open brief.

Van scheepstimmerlieden tot plantagehouders
Met trots publiceren wij een boeiend artikel van Yves Moret, de allereerste student geschiedenis die vanuit de Erasmus Universiteit stage liep op het Augustijnenhof. We vroegen Yves om onderzoek te doen naar Dordtenaren, die in de 17e eeuw een relatie hadden met plantages in Suriname. Het resultaat mag er zijn, lees wat hij voor ons ontdekte!

Dordtse herbergen door de eeuwen heen
De B&B’s schieten in Dordrecht als paddestoelen uit de grond. Helemaal nieuw is dit fenomeen niet, Dordrecht heeft door de eeuwen heen al B&B’s gehad, alleen heetten die vroeger gewoon ‘herberg’. Zou het niet leuk zijn als de tegenwoordige B&B’s, net als vroeger, weer aansprekende namen krijgen? Als inspiratie volgt hier een lijst van maar liefst 328 namen van herbergen, die Dordrecht in vroeger tijd heeft gekend. Ze zijn ‘vrij van rechten’ te gebruiken!

Terechtgesteld
Er wordt in de literatuur vaak het beeld geschetst dat in de middeleeuwen radbraken, onthoofden en ophangen van boeven dagelijkse kost was. Volgens onderzoeker Harry Aardoom werden er rond 1450 relatief weinig mensen terechtgesteld. Wat moest je doen om gegarandeerd te worden geëxecuteerd? Hij zocht het uit.

‘De voornaamste vermaaken der Dordtenaaren’
In zijn scriptie voor de Master Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit in Groningen heeft Cas van Rossum met succes de geschiedenis van de Dordtse buitenplaatsen onderzocht. Hij brengt maar liefst 33 buitenverblijven op het eiland van Dordrecht in beeld.

Sloopzucht
We dachten dat het voorbij was maar nee hoor, er zijn nog steeds mensen die zo nodig een enorm gat in de Visbrug willen laten zagen. Een gat in een Rijksmonument. In het Beschermd Stadsgezicht. Deze hoofdletters staan er niet voor niets! De initiatiefnemers hebben het historisch besef van een badslipper…

De meeste Joden uit Dordrecht zijn gedeporteerd in november 1942
In november is het 75 jaar geleden dat de meeste Joden in Dordrecht zijn opgepakt en afgevoerd naar de vernietigingskampen. In dit artikel wordt nagegaan hoe dat ging en wie het betrof. Een indrukwekkende reeks met namen van mensen, waar we volgende maand beslist bij stil moeten staan…

Onderzoek naar de familie Van Twist
Het Augustijnenhof doet genealogisch onderzoek naar deze familie, waarvan de oudste generaties teruggevonden zijn tot in de 16e eeuw. We zoeken vooral aanvullende informatie over de jongere generaties van de familie (geboren vanaf circa 1920). Kunt u ons helpen?

Lezers schrijven…

Nieuwe boeken van het Augustijnenhof

Workshop Digitaal Zoeken

Stichting Illustre Dordracum

Onze sponsoren

Categorie: Archief: Dordrecht Monumenteel (2009-heden)
Bestandsgrootte: 6.42 MB
Bestandstype: application/pdf
Publicatiedatum: oktober 2017

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag
11:00 - 16:00 uur

Eerste zaterdag v/d maand
11:00 - 16:00 uur

Elke donderdag
genealogische inloopdag

Bezoekadres

Historisch Informatie Punt &
Documentatie- en Kenniscentrum
Augustijnenhof

Hof 15
3311 XG Dordrecht


Google Maps

Contact

E-mail
info@augustijnenhof.nl

Telefoon
(078) 647 48 88

Of loop gewoon even binnen!