Dordrecht Monumenteel nr 56

Een zwerfkei in Dordrecht
60 jaar geleden kreeg de stad van Nieuw-Dordrecht in Drenthe een enorme zwerfkei die eeuwenlang het ijs en smeltwater in Drenthe heeft getrotseerd, maar nu in een hoekje van een speelterrein aan de Nassauweg verlangt naar een betere locatie. Wat waren de gedachten achter dit geschenk van Nieuw-Dordrecht en …wat doen we er nu mee?

Abraham van Strij waakt over Haagse politiek…
Boven een schouw in de ministerskamer van het voormalig Ministerie van Justitie in ’s Gravenhage bevindt zich een door de kunstschilder Abraham van Strij vervaardigd schoorsteenstuk. Wij zijn op zoek naar het Dordtse huis waar dat oorspronkelijk in heeft gezeten.

Het Groothoofd, de Poort van Dordrecht (deel 4)
Het vierde deel van een onderzoek naar de woningen en horeca rond het Groothoofd, als woon- en werkgebied ook wel “Het Schilletje” genoemd.

Schelden in middeleeuws Dordrecht
Het zal de lezer niet verbazen dat er ook in de middeleeuwen bloemrijk werd gescholden in de stad. In zijn column laat Harry Aardoom u zien wat men toen zoal naar elkaars hoofd slingerde als de gemoederen opliepen…

De Munt van Holland door de eeuwen heen
Ter gelegenheid van het voltooien van het Jaarboek 2014 van Vereniging Oud-Dordrecht ‘Geslagen te Dordrecht, Terugblik op de Munt van Dordrecht’ staat Cees Esseboom stil bij de werkomstandigheden van de muntgezellen. Het artikel wordt vooraf gegaan door een gedicht van Marieke van Leeuwen.

Ik ga op reis en ik neem mee …
De zomer is aangebroken. Voor Pieter Jorissen aanleiding om u kennis te laten maken met de zaken die Dordtse kunstschilders rond 1900 meenamen op hun werkvakanties.

Het Hof van Holland
Nee, dit keer geen discussie over de naam van het nieuwe museum ‘Hof van Nederland’ maar aandacht voor het échte Hof van Holland, dat al in de 17e-eeuw wordt genoemd. Mooi, uiteindelijk hebben we ze dus beiden!

De monumentenlijst
Dordrecht telt maar één rijksmonument dat het predicaat ‘spookhuis’ heeft. Het is een prachtig 17e-eeuws huis dat onlangs is verkocht. Wij hopen dat de makelaar de nieuwe eigenaren heeft verteld hoe bijzonder hun toekomstige woning is…

Een Blijde Intrede in Dordrecht
Een artikel van Herman van Duinen waarin hij uitgebreid stil staat bij het bezoek van Keizer Karel V aan Dordrecht in 1515. Schreef Dordrecht 400 jaar geleden wereldgeschiedenis met de inzwering van Karel V of ligt dat genuanceerder?

Andermaal de Firma Jakob van Wageningen
Jean van Wageningen schreef het vierde boek in een serie over zijn van oorsprong Dordtse familie. Het draagt de titel “Firma Jakob van Wageningen”. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Jan Alleblas, bibliothecaris van het Regionaal Archief Dordrecht.

Renovatie bij het Weeshuisplein
In 2012 schreef Dordrecht Monumenteel over vier huisjes aan het Weeshuisplein die deel uitmaken van een karakteristieke gevelrij maar op instorten stonden. Er zijn twee enthousiaste particulieren gevonden die de huisjes een nieuwe toekomst gaan geven!

Tekenkunst tussen de archiefstukken…

Stamouders gingen koning voor in Dordt
Naar aanleiding van het bezoek van de koning aan de Grote Kerk een interessante bijdrage van historicus Fred van Lieburg over het echtpaar waar Willem Alexander feitelijk van afstamt: Ernst Casimir, graaf van Nassau-Dietz en diens echtgenote Sophie Hedwig, hertogin van Brunswijk-Wolfenbüttel.

De hand afgehouwen
In de middeleeuwen werd een “handvrede” voor schout en schepenen beklonken door elkaar de hand te geven, vandaar de naam. Harry Aardoom wist te achterhalen dat het ook je hand kon kosten…

De Hollandsche-, Fransche- en Weener-Bakkerij van J.C. van Asperen
Onze werkgroep Bedrijfsgeschiedenis onderzocht de geschiedenis van Bakkerij van Asperen, een Dordtse hofleverancier die 165 jaar in de stad gevestigd is geweest.

Terug in de familie: een poëziealbum
Terug in de familie is een rubriek waarin onze lezers worden uitgenodigd om te schrijven over zaken die na lange tijd weer ‘terug in de familie’ zijn gekomen. Dit keer een poëziealbum uit 1895 dat via omzwervingen in Nederlands-Indië uiteindelijk op Marktplaats opdook.

Reacties van onze lezers

Hoe betrouwbaar zijn de Dordtse geschiedschrijvers?
Een onderwerp dat geregeld aanleiding tot discussie geeft, zelfs als het gaat om bekende geschiedschrijvers als Johan van Beverwijck, Matthijs Balen en oud archivaris Jan van Dalen. Waar ligt het onderscheid tussen feiten, veronderstellingen en fantasie? We gaan terug naar 1580, het jaar dat een dochter van Willem van Oranje in Dordrecht is geboren. Of niet?

Koninklijke vaarroute
Op Koningsdag was het verantwoord om de koninklijke familie door de Nieuwe Haven te laten varen. Dat is wel eens anders geweest!

De rechtszaken tegen Cornelis van der Kulk
In het kader van een leeronderzoekstage Maatschappijgeschiedenis heeft Hans Blok een aantal 18e- eeuwse vonnissen ‘hertaald’ en ons ter publicatie beschikbaar gesteld. Dit keer aandacht voor een hoenderhouder die in de Patriottentijd niet onder stoelen of banken stak dat hij een fan was van de Prins van Oranje en …van ‘klare jenever’!

Het werk van Louis Akkermans (deel 3)
In 1999 overleed reclametekenaar Louis Akkermans, Hij liet een collectie werk na die voor Dordrecht van groot historisch belang is. Met dank aan zijn familie kunnen wij u hier werk van laten zien.

Onze sponsoren

Categorie: Archief: Dordrecht Monumenteel (2009-heden)
Bestandsgrootte: 3.37 MB
Bestandstype: application/pdf
Publicatiedatum: juli 2015

Openingstijden

Dinsdag t/m zaterdag
11:00 - 16:00 uur

Elke donderdag
genealogische inloopdag

Bezoekadres

Historisch Informatie Punt &
Documentatie- en Kenniscentrum
Augustijnenhof

Hof 15
3311 XG Dordrecht


Google Maps

Contact

E-mail
info@augustijnenhof.nl

Telefoon
(078) 647 48 88

Of loop gewoon even binnen!