Dordrecht Monumenteel nr 44

'Houseball' aan de Keizershof
Nee beste lezers, de gouden bal die uit een huisje op het Keizershof puilde was geen 1 april mop zoals sommigen van u dachten…

De speurtocht naar het alliantiewapen van hofstede Mariënburg
Door de eeuwen hebben Dordtse families belangen gehad in de Hoeksche Waard en daar hun heraldische sporen nagelaten. Een verslag van de speurtocht naar een alliantiewapen en een verrassende ontknoping.

Een foto uit de oude doos…
Een foto uit de oude doos. Een groep Dordtse kinderen die nu rond de 70 jaar oud moeten zijn. Een eeuwenoude gevelrij op de achtergrond. Een vrachtwagen met opschrift A.Nolle Groothandel. Niets bijzonders? Kan zijn, maar we zien dergelijke foto’s graag…

Wijnpakhuis Oldenborgh
Deel drie en slot van de eigenarengeschiedenis van wijnpakhuis Oldenborgh aan de Kuipershaven.

Vrijheid, gelijkheid en broederschap
Met de Franse bezetter (we schrijven het jaar 1796) kwamen er nieuwe regels in de stad. Niet vloeken. Niemand beledigen. Niet dobbelen om geld. Maar ook geen propjes schieten?

De wandbetimmering uit Gravenstraat 9-11
Mocht u zich straks in het vernieuwde Rijksmuseum vergapen bij één van de mooiste vroeg 17e-eeuwse wandbetimmeringen, kijk dan eens naar het huis waar dit uit is gekomen: Gravenstraat 9-11.

Als huizen konden praten…
Dat er achter de fraaie gevels van Dordtse monumenten prachtige verhalen schuil gaan wist u al. De snelle opkomst van de smartphone zorgt ervoor dat de huizen kunnen ‘praten’.

Dordrecht Monumenteel helpt met interactieve monumenten
Dordrecht Monumenteel gaat eigenaren/bewoners van Dordtse monumenten helpen om hun panden ‘te laten praten’…

What shall we do with the drunken sailor?
Het liedje ‘Drunken Sailor’ van Ferre Grignard was eeuwen geleden al toepasselijk…

Verborgen Verleden
Verslag van het onderzoek van onze lezer Jean van Wageningen naar de achtergrond van de 18e-eeuwse jurist mr. dr. Jan van Wageningen (Dordrecht 1733 – Brielle 1783).

De zeepwedstrijden van de N.V. Verenigde Zeepfabrieken te Zwijndrecht
Janny Zondervan-van Heck maakt een uitstapje naar Zwijndrecht, waar 100 jaar geleden een grote zeepfabriek is gevestigd. Zij doet verslag van haar speurtocht naar dit bedrijf en in het bijzonder de zeepwedstrijden die zij hielden om hun producten te promoten.

De gemeentelijke monumentenlijst
Dordrecht telt niet alleen veel rijksmonumenten, maar ook veel panden met de gemeentelijke monumentenstatus. In deze rubriek aandacht voor het Linders-huis dat momenteel in haar oude luister wordt hersteld.

Dordrecht investeert miljoenen in haar geschiedenis
Goed nieuws van Erfgoedcentrum DiEP. De gemeenteraad heeft ja gezegd tegen de ambitieuze plannen voor Het Hof van Dordrecht.

Dordtse politici: Johan Repelaer van Molenaarsgraaf
In de rubriek Dordtse politici Johan Repelaer van Molenaarsgraaf. Hij was van 1814 tot 1829 actief in de landelijke politiek, onder meer als lid van de Tweede Kamer.

De voorjaarsschoonmaak…
In ons april-nummer hebben wij u opgeroepen om voorzichtig te zijn met de voorjaarsschoonmaak, zeker wanneer u op zolder oude papieren en foto’s tegenkomt. Hier is naar geluisterd!

Verzoek om informatie van Museum 1940-1945
Een verzoek om informatie van Museum 1940-1945. Het museum bezit een groot glas-in-lood raam, mogelijk van de bekende glazenier Toon Berg en wil daar meer over weten. Ook wordt gezocht naar een herdenkingsplaquette die in de gevel van het in 1975 gesloopte postkantoor aan het Bagijnhof heeft gezeten.

Plat dak ...of toch niet?
Volgens overlevering is het pand Groenmarkt 125 door de inslag van een bom in de tweede wereldoorlog aan zijn platte dak gekomen. Of toch niet? Een artikel van Rudolf Vink.

Begin voor Top Naeff festival is gemaakt
In 2013 is het zestig jaar geleden dat de Dordtse schrijfster Top Naeff ereburger werd van Dordrecht. Een goede reden om dan een ‘Top Naeff festival te organiseren.

Verborgen plafond aan de Groenmarkt waarin destijds de brouwerij 't Witte Hart.
Bij historisch onderzoek naar monumenten komen er onder verlaagde plafonds soms bijzondere zaken tevoorschijn. In het rijksmonument Groenmarkt 131-141 bleek dat er zowel een beschilderd plafond als zeldzame, vroeg 17e eeuwse fragmenten van een leemstuc plafond met stempelversieringen aanwezig zijn. Een verslag van Angenetha Balm.

Het oudste Dordtse terras (2)
Een reactie van onze lezer de heer M. van de Sandt op ons artikel in het aprilnummer.

Onze sponsoren

Categorie: Archief: Dordrecht Monumenteel (2009-heden)
Bestandsgrootte: 4.01 MB
Bestandstype: application/pdf
Publicatiedatum: juli 2012

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag
11:00 - 16:00 uur

Eerste zaterdag v/d maand
11:00 - 16:00 uur

Elke donderdag
genealogische inloopdag

Bezoekadres

Historisch Informatie Punt &
Documentatie- en Kenniscentrum
Augustijnenhof

Hof 15
3311 XG Dordrecht


Google Maps

Contact

E-mail
info@augustijnenhof.nl

Telefoon
(078) 647 48 88

Of loop gewoon even binnen!