Dordrecht Monumenteel nr 39

Het Vleeshouwersgilde van Dordrecht
Een bijdrage van Ger van der Straaten over het Dordts Vleeshouwersgilde. De familie Van der Straaten heeft daar vanaf het 3e kwart van de 17e eeuw deel van uitgemaakt.

De geschiedenis van het gevonden muntje
Carolien de Roo koestert een koperen duit uit 1768 die haar vader bijna 100 jaar geleden in de Dordtse wijk De Staart heeft gevonden. Een muntje met een voor haar heel bijzondere waarde.

Het patriciërshuis Wijnstraat 82-86 (deel 3)
Derde deel van de bewoningsgeschiedenis van het huis Wijnstraat 82-86, het pand waar nu de unieke „warwinkel‟ Pandora in is gevestigd.

Stamboomonderzoek en DNA
De familie Eijgenraam heeft ongeveer 100 jaar in het patriciërshuis Wijnstraat 82-86 gewoond en gewerkt. Stamvader C.B. Eijgenraam werd in 1814 geboren. De mist van geheimzinnigheid die zijn moeder bij de geboorteaangifte liet ontstaan begint dankzij DNA onderzoek op te lossen. Een boeiend verslag van een bijzonder genealogisch onderzoek.

De afgrijselijke moord op Jaantje Pieren op het Boonepaadje
Een spannende bijdrage van Erica van Dooremalen over een moord die Dordrecht in 1879 op haar grondvesten deed schudden. Wie was Jaantje Pieren en wie heeft haar vermoord?

De Pokel van dr. Hubertus Jodocus Penn, stille getuige van een Dordrechts gebeuren
In 1844 ontving de arts H.J. Penn een fraai bewerkte zilveren beker uit handen van zijn Dordrechtse medische collega‟s. In deze bijdrage van Prof. dr. O.C.K.M. Penn volgen we de bijzondere reis die de beker de afgelopen anderhalve eeuw heeft gemaakt.

Dirk Aelderts de Veer en het onroerend goed aan de Nieuwehaven en de Hoge Nieuwstraat.
Bevlogen door haar familiegeschiedenis las Marijke Kuijper in een boek van Werkgroep Het Nieuwe Werck over haar voorvader Dirk Aaelderts de Veer. In dit artikel haar genealogische aanvullingen over deze Dordtse familie van Maasschippers.

Dordrecht zoo als het vroeger was
J.F.Bendorp neemt ons mee naar naar het Stadhuis, zoals dat er in 1783 nog stond.

Een 400 jaar oud Herenhuis aan de Nieuwe Haven (deel 2)
Tweede deel van de geschiedenis van het herenhuis Nieuwehaven 32 en de bebouwing op de locatie van de appartementencomplexen Nieuwehaven 31 en Hoge Nieuwstraat 82-100.

Een handtekening van Vincent van Gogh
Vincent van Gogh woonde op de Blekersdijk en werd in de Dordtse Nieuwkerk begraven.”Dat klopt niet!” horen u zeggen. Oh nee? Het klopt wel degelijk! Een prachtige vondst van Erica van Dooremalen.

Dordtse briefhoofden
Oude briefhoofden van Dordtse bedrijven.

Huisnummering in Dordrecht
Is het wel zo vanzelfsprekend dat huizen nummers hebben?

De Veerdienst III, een varend monument
De Veerdienst III is een 115 jaar varend monument dat door enthousiaste vrijwilligers in de vaart wordt gehouden. Ook u kunt meevaren op dit prachtige schip en uw hele familie mag mee!

De 29 der notabelste kooplieden te Dordrecht in 1835
Maak kennis met de „29 der notabelste kooplieden‟ die de stad in 1835 binnen haar grenzen had.

Stadsherstel Drechtsteden
Dordrecht Monumenteel is bijzonder verheugd met de komst van een partij die zich daadwerkelijk in zet voor het behoud van monumenten in de Drechtsteden.

400 jaar kranten online doorzoekbaar!
Wist u dat u thuis achter de PC miljoenen pagina‟s uit kranten van 1618 tot 1995 razendsnel met trefwoorden kunt doorzoeken? Deze onuitputtelijke bron van informatie is door de Koninklijke Bibliotheek op Internet beschikbaar gesteld.

De Koopkracht Calculator
Bij historisch onderzoek komen we regelmatig een som geld tegen waarvan we ons afvragen welke waarde die nu zou vertegenwoordigen. Denk aan een salaris, de koopsom van een huis of de taxatiewaarde van goederen in een nalatenschap. Met de Koopkracht Calculator kunt u dit berekenen!

Opruiming in de Burgemeesterskamer
In 1807, in de Franse tijd, trokken ambtenaren op het Stadhuis een kast van de Burgemeesterskamer open. Er kwam een enorme hoeveelheid oude papieren en boeken tevoorschijn. Een voorloper van het Stadsarchief?

Krijgt het echte “Bellevue” ook zijn grandeur terug?
Diverse lezers wijzen Dordrecht Monumenteel op de deplorabele staat van het pand „Teerlink Motorenreparatie‟ op de kop van de Buiten Kalkhaven. Het pand is inderdaad een toonaangevend onderdeel van het „gezicht op Dordrecht‟. Een bijdrage van Ignas Janssens.

Open brief aan het college van B&W te Dordrecht
De Gemeente heeft het patriciërshuis Nieuwe Haven 26 te koop aangeboden. In een open brief aan Burgemeester en wethouders vraagt Jan Willem Boezeman om de kavel tussen het patriciërshuis en Museum 1940-1945 NIET te verkopen. Lees wat de mogelijkheden met dit kavel zijn. Zien B&W dat ook?

Onze sponsoren

Categorie: Archief: Dordrecht Monumenteel (2009-heden)
Bestandsgrootte: 2.44 MB
Bestandstype: application/pdf
Publicatiedatum: april 2011

Openingstijden

Dinsdag t/m zaterdag
11:00 - 16:00 uur

Elke donderdag
genealogische inloopdag

Bezoekadres

Historisch Informatie Punt &
Documentatie- en Kenniscentrum
Augustijnenhof

Hof 15
3311 XG Dordrecht


Google Maps

Contact

E-mail
info@augustijnenhof.nl

Telefoon
(078) 647 48 88

Of loop gewoon even binnen!