Dordrecht Monumenteel nr 35

De familie Hannik en Vincent van Gogh
In het archief van B&W Dordrecht uit 1904 bevond zich een ongeopende brief die onbestelbaar retour was gekomen naar het stadsbestuur. De brief was gericht aan ene mejuffrouw Maartje Hannik, die op de Hellingen woonde. Verslag van een speurtocht die begint met het openen van een ruim een eeuw lang gesloten gebleven brief en eindigt met een connectie met de beroemde schilder Vincent van Gogh.

De Blauwpoort (deel 4)
Het vervolg van de bewoningsgeschiedenis van de Blauwpoort, een verdwenen stadspoort annex woonhuis.

Het graf van Louise Lucie Masion-Albert de la Bruhèze
Nadat in 1989 de Benthienkazerne aan de Buiten Walevest werd gesloopt werd op het bouwterrein een lugubere vondst gedaan: een grafsteen. Waren de slopers op een oude begraafplaats gestuit?

Een Dordts naaikussen
Soms kom je in een rommelzaak een object tegen dat je aandacht trekt al weet je niet precies waarom. Dat overkwam Erica van Dooremalen. Ze kocht iets dat leek op een voetenbankje. Het bleek een oud ‘naaikussen’ te zijn. Je zou geen historisch onderzoeker zijn wanneer je zoiets niet minutieus onderzoekt. Nadat de stof werd verwijderd kwamen er papieren te voorschijn waamee het object kon worden gedateerd en het verhaal erover kon worden geschreven!

Dordrecht zoo als het vroeger was…
Een stukje Dordrecht vroeger en nu. Uit de in 1872 uitgegeven bundel steendrukken van C.F. Bendorp. We nemen u mee naar de Leuvebrug zoals die er in 1736 uit zag.

Het Huis met de hoofden (deel 2)
Het tweede deel van de bewoningsgeschiedenis van ‘Het huis met de hoofden’ gebouwd door de steenhouwer van de Groothoofdspoort: Gillis Huppe. Nieuwehaven 1, hoek Vlak.

George Nicolaas Itz, Stadsbouwmeester van Dordrecht in de 19e eeuw
Ons bulletin van december 2008 was geweid aan de bouwkunde in de 19e eeuwse eeuw en in het bijzonder aan de Dordtse architect H.W.Veth. Nu aandacht voor G.W.Itz, een Dordtse stadsarchitect die ons bouwwerken en bruggen heeft nagelaten die in belangrijke mate bijdragen aan het gezicht van Dordrecht.

De luistervink van Nicolaes Maes (deel 2)
In ons bulletin van januari jl. schreven wij over het in 1657 door Nicolaes Maes vervaardigde schilderij ‘De Luistervink’. Op dit schilderij werd als achtergrond een karakteristieke 17e eeuwse hal gebruikt waarin wij een gelijkenis meenden te zien met een huis op de Groenmarkt. Op onze oproep om vergelijkbare Dordtse huizen kregen wij een  interessante reactie van onze trouwe lezers Loet en Thea Megens.

Bruggen slaan of bruggen afbreken?
Er waait een nieuwe wind in het Dordtse Stadsarchief en dat is goed, want ook dit onderdeel van Erfgoedcentrum DiEP speelt een belangrijke rol bij de ambities die Dordrecht op cultureel-historisch gebied heeft. De geschiedenis van Dordrecht is te lang onderbelicht geweest en dat gaat in de komende jaren beslist veranderen! Stichting Illustre Dordracum juicht deze ontwikkeling toe, maar waarschuwt voor verlies van inhoudelijke kennis, zowel bij het personeel als vrijwilligers en andere betrokkenen.

Inventarisatie oude reclame uitingen
Kent u ze? Die oude gevelreclames voor allerhande producten en bedrijven? De Vereniging voor Industriële Archeologie Zuid Holland Zuid (VIAZ) heeft hulp van de lezers nodig bij het actualiseren van de Dordtse inventarisatie van oude reclame uitingen!

Een antiphone uit de 16e eeuw
We hebben de hulp van muziekkenners nodig. In het archief van het Sacrements Gasthuis vonden we een antiphone die als omslag voor de jaarrekening van 1574 werd gebruikt. Het blijkt een 16e eeuws muziekstuk te zijn. Wie kan hier meer over vertellen?

Jaarboek Vereniging Oud-Dordrecht
Het jaarboek ‘Varen naar de overkant, de veerdienst Dordrecht-Zwijndrecht 1200-2010’ valt binnenkort op de deurmat van de bijna 1100 leden van Vereniging Oud-Dordrecht.

Onze sponsoren
Mede dank zij onze sponsoren kan Stichting Illustre Dordracum haar werk voortzetten en deze nieuwsbrief gratis voor u blijven uitbrengen!

Categorie: Archief: Dordrecht Monumenteel (2009-heden)
Bestandsgrootte: 2.54 MB
Bestandstype: application/pdf
Publicatiedatum: april 2010

Openingstijden

Dinsdag t/m zaterdag
11:00 - 16:00 uur

Elke donderdag
genealogische inloopdag

Bezoekadres

Historisch Informatie Punt &
Documentatie- en Kenniscentrum
Augustijnenhof

Hof 15
3311 XG Dordrecht


Google Maps

Contact

E-mail
info@augustijnenhof.nl

Telefoon
(078) 647 48 88

Of loop gewoon even binnen!