Dordts Geboren nr. 07

Augustijnenhof opent Dordts Centrum voor Familiegeschiedenis
Het Augustijnenhof heeft iedere donderdag een ‘inloopdag’ voor genealogen. Bent u pas gestart met uw onderzoek en ziet u door de (stam)bomen het bos niet meer? Wilt u met iemand sparren, die dezelfde weg heeft bewandeld? Loop dan eens binnen!

De familienaam De Witt Havers
Hoe hun dubbele achternaam is ontstaan wist de familie niet die vanuit Amsterdam naar het Augustijnenhof was gekomen, maar ze wilden wel graag weten of ze van de Dordtse regentenfamilie De Witt afstamden. We vonden iets verrassends over de voorvader, die zijn afstammelingen een unieke dubbele naam heeft bezorgd!

Dordts echtpaar geveild
Je zal als echtpaar maar worden geveild, terwijl je denkt veilig in het familiearchief voor het nageslacht bewaard te blijven. Het overkwam François Frederik Blussé en Johanna Antonetta Vriesendorp. We hebben niet kunnen voorkomen dat ze Dordrecht 180 jaar na hun overlijden de rug moesten toekeren…

We blijven jullie niet trouwen
Bijna 40 % van de huwelijken eindigt in een echtscheiding, maar het komt voor dat de liefde tussen de gewezen echtelieden daarna weer opbloeit en men besluit om toch maar weer met elkaar in het huwelijksbootje te stappen. Voor zover u dat al een handig idee lijkt, hebt u zich wel eens afgevraagd hoe vaak u met uw huidige partner mag trouwen?

Hij stond op de uitkijk
Ook in de 15e eeuw kende Dordrecht stadswandelingen. Als je toen bij een inbraak op de uitkijk stond werd je normaal gesproken opgehangen, maar, als je ‘noch zeer cleyn ende jong’ was, dan kreeg je een begeleide wandeling langs de stadspoorten. Alleen werd je dan wél bij iedere stadspoort gegeseld…

Het predikantengeslacht Lydius
In aanloop tot “Ode aan de Synode” - 400 jaar Dordtse Synode- een artikel van Herman van Duinen over het predikantengeslacht Lydius. Balthasar Ludyus opende de eerste zitting van de Dordtse Synode met een toespraak en gebed in het Latijn. Tijdens de 178ste zitting (dinsdag 28 mei 1619) werd Lydius benoemd tot scriba (secretaris) van een commissie, die voor de Staten-Generaal een officieel verslag van de synodehandelingen (de ‘acta contractoria’) moest opstellen.

“Kwartet!”
We zijn al flink gevorderd met het kaartspel dat in 1977 door de Culturele Raad werd uitgegeven ter herinnering aan een aantal typische Dordtse straattypen, die welluidende bijnamen hadden als Kees Spijkervet, Joost de Fiedel, Aai de Neus, Jan de Ui en Slappe Dirk. Nummer 8 van het kwartetspel is Pieter Klok, alias Piet de Orgelman. In een speurtocht naar zijn familieleven doken we de archieven in.

Een Dordtse zielverkoper
We gaan naar het jaar 1760 en zijn dan in een dubieuze Dordtse kroeg annex bordeel, waar de herbergier drie jongemannen dronken heeft gevoerd met het doel om hen dienst te laten nemen op een VOC schip. Hij ontving voor deze ronselpraktijken namelijk zes gulden per persoon en dat was in die tijd veel geld. De ouders van de jongens werden nét op tijd getipt en kochten de drie weer “terug”. Maar daar lieten de ouders het niet bij zitten.

Dordtenaar trouwt koningin Wilhelmina en prins Hendrik
De trouwambtenaar van koningin Wilhelmina en prins Hendrik was Pieter Cort van der Linden, een telg uit een oud Dordts geslacht. De meesten van u zijn wel eens in een huis geweest waar hij veel kwam. De ingang van Museum Van Gijn was namelijk het woonhuis van zijn schoonouders.

Parenteel van Heijliger Nodelijk
Vierde en laatste deel van de parenteel van Heijliger Nodelijk.

Vrijwilligers gezocht
Is een vrijwilligersbaan in Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof misschien iets voor u? We zoeken iemand die ervaring heeft met genealogisch onderzoek en (beginnende) genealogen wil helpen met hun onderzoek. En meer!

Huwelijksalbum zoekt familie
Op het Augustijnenhof ontvangen we geregeld boeken en tijdschriften, die we ter ondersteuning van onze financiën mogen verkopen. Bij een nieuwe hoeveelheid geschonken boeken troffen we een huwelijksalbum aan, waarvan we meenden te moeten onderzoeken of er geen direct verwante familie van het bruidspaar is die zich over het album zou willen ontfermen.

Cursusaanbod Augustijnenhof najaar 2018
Dit najaar organiseert het Augustijnenhof een reeks cursussen en workshops, zoals genealogie, oud schrift, digitaal zoeken en onderzoek naar huizen. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt.

Krantenknipsels
Een selectie ‘oud, maar opmerkelijk’ nieuws…

Categorie: Archief: Dordts Geboren (2016-2019)
Bestandsgrootte: 2.57 MB
Bestandstype: application/pdf
Publicatiedatum: september 2018

Openingstijden

Dinsdag t/m zaterdag
11:00 - 16:00 uur

Elke donderdag
genealogische inloopdag

Bezoekadres

Historisch Informatie Punt &
Documentatie- en Kenniscentrum
Augustijnenhof

Hof 15
3311 XG Dordrecht


Google Maps

Contact

E-mail
info@augustijnenhof.nl

Telefoon
(078) 647 48 88

Of loop gewoon even binnen!