Achter de Blauwpoort nr. 14

De bouwhistorie van Hoge Nieuwstraat 138-140
De restauratie van het oudste huis op de Nieuwe Werck gaf de werkgroep de unieke gelegenheid om het historische archiefonderzoek hand in hand te laten gaan met bouwhistorisch onderzoek.

Archeologische vondsten in Hoge Nieuwstraat 138-140
De fragmenten die je onder de vloeren van een oud huis aantreft geven een tastbare herinnering aan de bewoners, die we inmiddels bij naam kennen. Alexandre van den Berg beschrijft wat er gevonden werd.

Het Gouden Avondmaal
Veel bewoners van het Nieuwe Werck werden in de Grote Kerk gedoopt, trouwden daar en werden er begraven. In 1738 werd in de kerk het gouden Avondmaalservies in gebruik genomen. We vonden in het archief een reglement waarin wordt beschreven waar en hoe dit kostbaar servies, samen met kostbaarheden van twee andere kerken, bewaard moesten worden.

Nieuwehaven 38: het geboortehuis van Top Naeff (deel 4)
Vervolg van de eigenarengeschiedenis van Top Naeff ’s geboortehuis.

Loodgietersknecht en timmerman verongelukken
Casper Scheepbouwer, een 14-jarige loodgietersknecht, werkte op 24 april 1877 op het dak van Nieuwehaven 25. Hij probeerde een schoorsteen buitenlangs te passeren en stortte naar beneden in de Venloostraat. Hij overleefde de val niet. Een verslag van de Commissaris van Politie.

De latrinenlediger
In 1878 bracht de Directeur der gemeentewerken verslag uit aan Burgemeester en Wethouders over de bruikbaarheid van een latrinenlediger. De choleraepidemieën hadden hun tol geëist en men was zich bewust van het gevaar van het lozen op binnengrachten en havens.

Bomen vandalisme
Voordat de Stad in 1709 overging tot het aanplanten van bomen op de Buiten Walevest werden de bewoners gewaarschuwd om deze met rust te laten. Zo niet dan volgde er lijfstraffen!

Publicaties van de werkgroep
Aandacht voor de pubicaties en activiteiten van Werkgroep Het Nieuwe Werck.

Categorie: Archief: Achter de Blauwpoort (2004-2008)
Bestandsgrootte: 698.97 KB
Bestandstype: application/pdf
Publicatiedatum: september 2006

Openingstijden

Dinsdag t/m zaterdag
11:00 - 16:00 uur

Elke donderdag
genealogische inloopdag

Bezoekadres

Historisch Informatie Punt &
Documentatie- en Kenniscentrum
Augustijnenhof

Hof 15
3311 XG Dordrecht


Google Maps

Contact

E-mail
info@augustijnenhof.nl

Telefoon
(078) 647 48 88

Of loop gewoon even binnen!