Facebook
Twitter

Belangstellingsregistratie cursussen en workshops

Het Augustijnenhof heeft de ambitie om in 2017/2018 een programma aan cursussen en workshops te presenteren, dat specifiek is gericht op historisch en genealogisch onderzoek in Dordtse archiefbronnen. Via deze pagina willen we nagaan in hoeverre hiervoor belangstelling is.

Oud-schrift voor beginners
Naarmate je bij historisch onderzoek verder teruggaat in de tijd, krijg je te maken met handgeschreven documenten en afwijkend taalgebruik. In deze workshops worden vaardigheden geleerd om deze oude handschriften te lezen en begrijpen.
 
Historisch huizenonderzoek voor bewoners
Stap voor stap wordt uitgelegd hoe u onderzoek kunt doen naar de geschiedenis van bijvoorbeeld uw eigen huis in Dordrecht. Wanneer is het gebouwd? Welke eigenaren hebben er door de jaren (of eeuwen) heen in het huis gewoond? En wie waren deze mensen eigenlijk?
 
Waar woonden mijn voorouders?
Dit zijn workshops waar vaardigheden aan te pas komen, die ook in de cursus Historisch huizenonderzoek worden behandeld, maar dan specifiek gericht op de vraag hoe de huizen zijn te vinden waarin uw eigen voorouders hebben gewoond. Soms heb je daar een oud adres van, of een andere indicatie zoals een huisnaam. Maar waar stond dat huis precies? En bestaat het nog?
 
Basiscursus genealogie
Wie in Google zijn familienaam met de kreet stamboom of genealogie intypt wordt overladen met al dan niet commerciële sites waarop uw stamboom “te vinden is”. Dat is een prima manier om zich te oriënteren, maar zo werkt serieus onderzoek naar uw familiegeschiedenis niet. U loopt het risico om fouten van anderen klakkeloos over te nemen. De basiscursus genealogie helpt u om op een gedegen manier aan de slag te gaan met de geschiedenis van uw familie. U leert methodische vaardigheden en krijgt achtergrondinformatie over (Dordtse) primaire en secundaire archiefbronnen.
 
Digitaal zoeken
Het is bijna onmogelijk om de hoeveelheid data te tellen die op het internet beschikbaar is. Je zou dat moeten inventariseren bij alle servers van webhosting providers en alle privé- en andere niet geregistreerde servers. Men schat het aantal geïndexeerde webpagina’s wereldwijd op 4,45 biljoen, waarvan bijna 200 miljoen in Nederland. Digitaal zoeken vraagt om vaardigheid, anders wordt u overspoeld met een hoeveelheid data waar u niets aan heeft. Met workshops digitaal zoeken leert u vaardigheden om gericht te zoeken op het Internet. Voor historisch en genealogisch onderzoek in Dordrecht schenken we aandacht aan de bronnen op de site van het Regionaal Archief Dordrecht, de site DordtenaZoeker en het Intranet van het Augustijnenhof, waar een schat aan informatie digitaal beschikbaar is.

Aan welke cursussen en workshops zou u eventueel willen deelnemen? Welke onderwerpen hebben uw interesse? We horen het graag.

Opmerkingen, tips of ideeën:
U kunt meerdere opties aanvinken:

Wilt u een bericht ontvangen zodra de bovengenoemde workshops en cursussen daadwerkelijk van start gaan?

Of heeft u misschien interesse om zelf mee te helpen bij het samenstellen, organiseren of begeleiden van cursussen en workshops?

Zo ja, laat dan hier uw e-mail adres achter.

Ik wil ...
E-mail: