Facebook
Twitter

Word Vriend(in) van het Augustijnenhof!

Anders dan een historische vereniging heeft Illustre Dordracum als stichting geen betalende leden. We zijn voor onze activiteiten financieel afhankelijk van donateurs en sponsoren. Wij werken zonder subsidie, waardoor alle 'bedrijfslasten' (zoals de huur van ons pand) volledig voor onze eigen rekening komen. Dit is de reden waarom wij de bezoekers van het Augustijnenhof om een bijdrage vragen in de vorm van een donateur-lidmaatschap, als Vriend(in) van het Augustijnenhof!

Wij stellen het enorm op prijs indien u Vriend van het Augustijnenhof wil worden. Dat kan al vanaf €15,- per jaar. Uw donatie is van harte welkom op bankrekening NL31 ABNA 0540 7233 98 ten name van Stichting Illustre Dordracum te Dordrecht, onder vermelding van 'Vriend Augustijnenhof'.

U krijgt hiervoor

Verder kunt u

  • gebruik maken van de diensten en faciliteiten in ons Documentatie- en Kenniscentrum
  • profiteren van flinke kortingen bij deelname aan activiteiten (zoals themadagen en lezingen) die maandelijks door het Augustijnenhof worden georganiseerd

Ja, ik meld me aan als Vriend van het Augustijnenhof!

Naam *
Email *
Adres *

Ik maak €15,- over op bankrekening NL31 ABNA 0540 7233 98. (Meer mag natuurlijk ook!)

Ik ontvang hiervoor 4x per jaar het tijdschrift Dordrecht Monumenteel.

Ik wil ook 3x per jaar het magazine Dordts Geboren ontvangen *
Overige vragen of opmerkingen:

U ontvangt binnen enkele minuten per email een bevestiging van uw aanmelding.

Voor meer algemene informatie over onze stichting zie de site www.IllustreDordracum.nl.