Documentatiecentrum

 

Over de stad Dordrecht en haar inwoners zijn door de eeuwen heen veel publicaties verschenen in boekvorm, (kranten)artikelen, brochures, tijdschriften, scripties, etc. Het Documentatiecentrum stelt zich ten doel om al deze documentatie met betrekking tot de geschiedenis van Dordrecht te verzamelen, inventariseren, catalogiseren en toegankelijk te maken.

Het Augustijnenhof heeft daarom een uitgebreide bibliotheek met ongeveer 2200 "Dordtse boeken", die ter plekke kunnen worden geraadpleegd.

Bovendien beschikken we over een eigen digitaal zoeksysteem: het Hof.Net, dat alleen toegankelijk is vanaf de computers in ons Documentatiecentrum. Op het Hof.Net kunt u allerlei gedigitaliseerde historische bronnen over Dordrecht vinden. Dit zijn o.a. leggers van het Kadaster en transcripties van oude archieven, maar ook ingescande boeken en tijdschriften die digitaal doorzoekbaar zijn gemaakt.

Onze studiezaal heeft werkplekken met computers om naast het Hof.Net ook de beeldbank en website van het Regionaal Archief Dordrecht te kunnen raadplegen. Onze vrijwilligers bieden graag een helpende hand.